Category Archives: Arthur Gargorumin Verona

Arthur Gargorumin Verona

Născut într-o familie cu filiaţii macedoromâne, crescut în acel melting pot multietnic care a fost Brăila veacului al XIX-lea, Arthur Gargorumin Verona (n. 1868 la Brăila – m. 1946 la Bucureşti) este una din figurile deosebit de interesante, dar şi … Continue reading

Posted in Arthur Gargorumin Verona | Tagged , , , | Leave a comment