Dimitrie CABADAIEF (1877-1934), Nud în Colonia Pictorilor

Neobişnuit, subiectul nudului în peisaj, îl regăsim în fotografiile din perioada interbelică făcute la Colonia Pictorilor. Un motiv care în mod obişnuit este utilizat în scenele de interior, nudul este asociat peisajului la Baia Mare, cel mai probabil, datorită pasiunii dezvoltate aici pentru peisaj. Astfel, avem de-a face, în cazul de faţă, cu un tablou inspirat de Colonia Pictorilor din Baia Mare. Avem în vedere peisajul asemănător cu cel real din prezent, dar şi asemănările cu altă lucrare aflată în colecţiile Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», care poartă titlul Colonia Pictorilor.

Născut în Bulgaria, Dimitrie Cabadaief a studiat la Şcoala de Arte Frumoase din Sofia şi la Academia de Belle Arte din Veneţia (1900-1903). În 1911 s-a căsătorit şi s-a mutat la Sibiu. A fost angajat ca profesor de desen la Şcoala Normală şi apoi la Seminarul Teologic. Pictura sa a evoluat în anii sibieni către un plain-aierism de natură pointilistă.

A desfăşurat o intense activitate expoziţională la Saloanele oficiale si la expoziţiile „Tinerimii artistice”. A deschis expoziţii personale la Cluj, Braşov, Bucureşti, Craiova şi Sibiu. A pictat o vreme la Baia Mare.

Neoimpresionismul, a ajuns la Baia Mare pe căi diferite, prin experienţele plastice a unor artişti marcate de seducţia pointilistă completată de amprenta lor personală: Tibor Boromisza (Peisaj de primăvara din 1908), Samuel Mutzner (Peisaj din 1908).

Dimitrie Cabadaief NudDimitrie Cabadaief – Nud în Colonia Pictorilor
Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

Pointilismul a însemnat, ca intenţie, un demers raţionalist, care prin procedura tehnică se asemăna cu impresionismul, dar, se voia a fi raţional şi profund contrar subiectivărilor experimentelor plain air-ismului impresionist. În formulele sale de început, la Paul Signac şi la George Seurat, tonul obţinut prin amestecul pe retină a punctelor de culoare pură, pare să apropie artistul mai degrabă de un demers ştinţific, decât de unul poetic. În acelaşi timp, prin pointillism, modernitatea şi-a consolidat principiile prin preocuparea pentru forţa de expresie a mijloacelor în detrimentul subiectului. Punctul, în cazul pointilismului, sustrage pictura din zona mimetismului clasicist ale caror cărui contururi stăpâneau motivele tromp l’œil care trebuia să convingă prin asemănarea cu realul natural.

La Cabadaief, ca şi la Boromisza, nu exaltarea luminii pare sa fi fost scopul demesului neoimpressionist. Culorile nu sunt cele pure ci nuanţate, de multe ori juxtapunerile lasă loc suportului pânzei sau cartonului ca pasaj. Catifelările cromatice rezultate au mai degrabă valenţe lirice, melancolice sau decorative.

În Nud în Colonia Pictorilor potenţarea tonurilor nuanţate crează zone de interes, mai ales prin contraste valorice. Concidenţă sau nu, alternanţa lumină–umbră, des întâlnită la Baia Mare o regăsim şi la Cabadaief. Delicateţea personajului feminin este dată de contrastul roz – albastru deschis al carnaţiei sale.

Lucrarea lunii ianuarie 2014 Dimitrie CabadaiefLucrarea lunii ianuarie 2014

O armonie a întregului este susţinută de natura tehnicii pointiliste, dar şi de felul în care se îmbină cele doua registere principale (superior, inferior). Registrul superior, este dominat de verticalele trunchiurilor de copaci a căror ritm este proiectat pe tonurile luminoase ale cerului şi ale vegetaţiei. În registrul inferior, verticalitatea celui mai gros dintre copaci este preluată de corpul nudului care evoluează în diagonală.

Jumătatea inferioară, dominată de nudul feminin, se animă şi se dinamizează prin intersecţia diagonalelor descrise de corpul femeii şi pârâul din stânga.

Deşi contururile nu sunt precis evidenţiate, preocuparea pentru corectitudinea desenului şi pentru redarea proporţiilor anatomice este evidentă.

Ne-am putea întreba daca nu cumva pictorul doreşte să ne pună în faţa unui discurs asupra efemerităţii clipei. Lumina schimbătoare vibrează intens în cer în frunziş, licăreşte sub ochii femeii în apa pârâului. Totul este viu, vibrează, dar totul este efemer.

Tabloul Nud în Colonia Pictorilor este o achiziţie recenă (2013) a Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».

Consultant artistic: dr. Dorel Topan

This entry was posted in Lucrarea lunii, lucrarea lunii 2014 and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.