Proces Verbal – selecție dosare concurs Conservator SII (fond documentar)

PROCES VERBAL

 

La etapa de selecție a dosarelor de înscriere

în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului vacant de

conservator S II (fond documentar)

în cadrul Biroului Dezvoltare şi Conservare Patrimoniu Muzeal

 

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 9/28.09.2018, s-a întrunit în data de 22.10.2018, ora 800, pentru selectarea dosarelor depuse în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului vacant de conservator S II (fond documentar).

Cu această ocazie, Comisia a constatat faptul că a fost depusă o singură cerere şi un singur dosar de înscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de conservator S II, după cum urmează:

  1. Pop Izabela Luiza, cererea 587/19.10.2018;

În urma analizei dosarului de concurs, Comisia de concurs comunică următoarul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Numărul cererii de înscriere  la concurs Rezultatul selecţiei dosarelor Obs.
1. Pop Izabela Luiza cererea nr. 587/19.10.2018 ADMIS

Următoarele probe ale concursului se vor desfăşura la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr. 8, conform calendarului comunicat în anunţul nr. 543/02.10.2010.

Baia Mare,

La 22.10.2018

This entry was posted in Concursuri posturi vacante. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.