Proces Verbal – selecție dosare concurs Muzeograf S IA

PROCES VERBAL

 

La etapa de selecție a dosarelor de înscriere

în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului vacant de muzeograf S IA

în cadrul Laboratorului de Cercetări, Resurse Documentare și Organizaționale

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 30 /30.07.2019, s-a întrunit în data de 02.09.2019, ora 1200, pentru selectarea dosarelor depuse în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului vacant de muzeograf S IA.

Cu această ocazie, Comisia a constatat faptul că a fost depusă o singură cerere şi un singur dosar de înscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de muzeograf S IA, după cum urmează:

  1. Robert Ștrebeli, cererea 450/26.08.2019;

În urma analizei dosarului de concurs, Comisia de concurs comunică următoarul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Numărul cererii de înscriere  la concurs Rezultatul selecţiei dosarelor Obs.
1. Robert Ștrebeli cererea nr. 450/26.08.2019 ADMIS

Următoarele probe ale concursului se vor desfăşura la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr. 8, conform calendarului comunicat în anunţul nr. 433/14.08.2019.

Baia Mare,

La 02.09.2019

This entry was posted in Concursuri posturi vacante. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.