Proces Verbal – selecţie dosare concurs referent M IA

Proces Verbal
la etapa de selecţie a dosarelor de înscriere
în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului vacant de referent M IA

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 8 / 2015, s-a întrunit în data de 05.10.2015, ora 1223, pentru selectarea dosarelor depuse în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului vacant de referent M I A, funcţie contractuală de execuţie, pe perioadă nedeterminată.

Cu această ocazie, Comisia a constatat faptul că a fost depusă o singură cerere de participare la concurs dimpreună cu dosarul de înscriere, pentru ocuparea postului vacant de referent M IA, după cum urmează:

  1. Roman Delia Ştefana, cererea înregistrată la secretariatul instituţiei cu nr. 482 din data de 28.09.2015;

În urma analizei dosarului de concurs, Comisia de concurs comunică următoarul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Numărul cererii de înscriere  la concurs Rezultatul selecţiei dosarelor Obs.
1. ROMAN DELIA ŞTEFANA cererea nr. 482/28.09.2015 ADMIS

Prezentul rezultat se afişează la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» şi pe site-ul web www.muzartbm.ro, azi, luni 05.10.2015.

Conform reglementărilor legislative în vigoare, contestaţiile se pot depune marţi, 06.10.2015, între orele 8 – 11, la secretariatul instituţiei.

Soluţionarea contestaţiilor de către Comisia de contestaţii şi afişarea rezultatelor se vor realiza marţi 06.10.2015, până cel târziu la ora 14.

Următoarele probe ale concursului se vor desfăşura la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr. 8, conform calendarului comunicat în anunţul nr. 417/15.09.2015.

This entry was posted in Concursuri posturi vacante. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.