Rezultat final promovare

Rezultatul final
a examenului organizat pentru promovarea pe funcţia de conservator S II

Data: 24.10.2017

Candidat: Costea Dănuţ

  Criteriul 1 Criteriul 2 Criteriul 3 Criteriul 4 Punctaj final
din 40 pct. din 20 pct. din 20 pct. din 20 pct. din 100 pct.
Examinator 1 32 17 15 15 79
Examinator 2 30 15 15 18 78
Examinator 3 35 18 15 18 86
Medii generale 32,33 16,67 15 17 81,00

Având în vedere punctajul obţinut, dl. Costea Dănuţ este declarat admis  la examenul pentru promovarea pe funcţia de conservator S II.

Prezentul rezultat final se afişează la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» şi pe site-ul web www.muzartbm.ro, azi, 24.10.2017, ora 15:40.

Baia Mare,

La 24.10.2017

This entry was posted in Promovări. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.