Stanislas Stückgold (1868-1933), Malul Săsarului la Baia Mare

Intelectual polonez polivalent, cu solide studii academice în matematică şi chimie la Varşovia, Zürich şi Paris, Stanislas Stückgold s-a consacrat artei târziu, începând de la vârsta de 38 de ani. În 1906–1907 petrece o jumătate de an la Academia de Arte din Varşovia. Apoi se mută la München şi, din toamna anului 1907 până în primăvara anului 1908, studiază desenul şi pictura în cadrul Şcolii particulare Simon Hollósy.

Stanislas Stückgold Malul Sasarului la Baia Mare

Malul Săsarului la Baia Mare – Stanislas Stückgold, 1908

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

Este de presupus că tocmai sugestii oferite de Hollósy îl vor fi motivat pe Stückgold să colonizeze temporar la Baia Mare pentru lunile sezonului de vară ale anului 1908. Informaţii din epocă atestă faptul că a frecventat aici cursurile Şcolii Libere de Pictură susţinute, în intervalul mai–septembrie, de Károly Ferenczy şi Béla I. Grünwald. Evaluând cele câteva dintre lucrările sale cunoscute ca fiind realizate la Baia Mare, devine însă limpede că Stückgold s-a manifestat ca un spirit creativ puternic şi relativ independent în ambianţa Coloniei artistice de la Baia Mare. În orice caz, este evident faptul că în acest context el s-a afiliat grupului de tineri pictori băimăreni care declanşaseră, încă din 1906, o treptată reorientare înspre Parisul avangardist cu modélele sale foviste şi primitiviste care, tocmai iniţiaseră pe atunci, începutul proceseleor de „revoluţionare“ a scenei estetice europene. Există, în acest sens, o frapantă înrudire a lucrărilor băimărene cunoscute şi realizate în 1908 de Stückgold cu cele pictate în acelaşi an la Baia Mare de Tibor Boromisza, Sándor Ziffer, Sándor Gallimberti, Rezső Bálint, Béla I. Grünwald. Pictura propusă ca „Lucrare a lunii noiembrie“ 2012 este pe deplin relevantă în acest sens.

Stanislas Stückgold a pictat Malul Săsarului la Baia Mare în vara timpurie a anului 1908, probabil pe la începutul lunii iunie. Lucrarea este una dintre „vedetele“ de prim-plan ale noii expoziţii permanente a muzeului de artă băimărean: «Centrul Artistic Baia Mare». Repere europene între tradiţii şi inovaţii. Totodată, ea ilustrează cu maximă măiestrie particularităţile stilistice impuse polemic în viaţa coloniei artistice băimărene de pictorii primului val avangardist, şi exprimă predominanţa preocupărilor foviste manifestate între 1906-1911.

Stückgold decupează aici o secvenţă peisagistică ce cuprinde câteva dintre „toposurile“ reprezentative pentru repertoriul motivistic plein air-ist specific picturii de la Baia Mare: valea râului Săsar, Podul Viilor, Dealul Crucii, moara veche.

Stanislas Stückgold lucrarea lunii noiembrie 2012

Lucrarea lunii noiembrie 2012

Compoziţia lucrării este structurată pe mai multe registre dispuse orizontal unul peste celălalt, într-o succesiune care redă şi rezolvă perspectiva spaţiului natural cuprins în tablou. Prim-planul secvenţei picturale este dominat de parapetul estic al vechiului pod din lemn peste Săsar („Podul Viilor“). Pictat cu mult curaj, într-un grizaj deschis–închis de violet, din pricina contrastului complementar stârnit de juxtapunerea cu suprafeţele galbene din planul secund se crează iluzia împingerii fizice a parapetului în faţă, adică înspre privitor. Forţa energetismului vizual este accentuată apoi prin contrastul culorilor complementare care, la rândul lui, este potenţat de verdele puternic şi vibrat pictural care domină întreaga suprafaţă a tabloului.

Zona mediană a tabloului este traversată de cursul şi albia râului Săsar, prilej pentru pictor de a introduce albastrul în compoziţia lucrării, albastru care este apoi reluat cu şi mai mare intensitate şi pe o suprafaţă mai mare, la redarea în culoare a cerului.

Pe malul nordic al râului pictorul reia alternanţa violetului, în diferite degradeuri şi nuanţări, cu galbenul de diferite intensităţi valorice, pe fundalul vibrat de verdele prezent în diverse tonuri, nuanţe şi grizări, bine orchestrate în structura compoziţiei.

Deşi nu este cel mai întins ca suprafaţă, grupul de clădiri de pe marginea drumului (actuala stradă a Minerilor) se constituie în centrul major de interes al compoziţiei, pentru că aici se concentrează în succesiuni de suprafeţe mai mici, toate culorile folosite în ansamblul lucrării.

Nu întâmplător am lăsat la urmă semnalarea apariţiei culorii roşu în compoziţia lucrării, tocmai pentru că, deşi apare doar în trei suprafeţe, dintre care două de dimensiuni reduse, roşul devine, tot prin contrast complementar, dar şi prin contrast de cantitate, principalul vector generator de centre de interes în compoziţie. Astfel, hornul vechii mori, respectiv acoperişul unui imobil, sunt parcă indicate aluziv de aparenţa de „săgeată roşie“ sugerată de forma colţului acoperişului casei din primul plan: efectul vizual „forţat“ ne îndreaptă obligatoriu privirea spre celelalte două suprafeţe roşii şi, prin aceasta, spre centrul de interes principal al spaţiului pictural.

Prin aceste ingrediente compoziţionale şi cromatice, Stanislas Stückgold exprimă în Malul Săsarului la Baia Mare principalele trăsături specifice discursului fovist, ce-i drept într-o varietate deocamdată moderată: tensiuni cromatice expansive, energetism şi forţă de impact vizual maximizate, capacitate de sugerare a unei naturi plină de densitate organică vitală, empatie psiho-afectivă a privitorului.

Lucrarea a avut o existenţă aventuroasă. De-a lungul timpului a călătorit, împreună cu familia pictorului, la Paris, München, Varşovia. Din perioada interbelică a poposit la Dornbach (Elveţia) în colecţia urmaşilor lui Stansilas Stückgold, iar în 2009 a fost achiziţionată de Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» intrând în expunere permanentă începând din iunie 2011.

Dr. Tiberiu ALEXA

Dr. Ioan Anghel NEGREAN

This entry was posted in Lucrarea lunii, lucrarea lunii 2012 and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.