Comuncat de presă

MUZEUL JUDEŢEAN DE ARTĂ «CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE»

anunţă

SUSPENDAREA TEMPORARĂ A TUTUROR ACTIVITĂȚILOR CU PUBLICUL.

Conducerea Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» decide SUSPENDAREA – ÎNCEPÂND CU ZIUA DE JOI, 12 MARTIE a.c. ȘI PÂNĂ ÎN ZIUA DE MARȚI, 31 MARTIE a.c. – A TUTUROR ACTIVITĂȚILOR CU PUBLICUL, INCLUSIV:

  1. a) vizitarea expoziției permanente și a expozițiilor temporare (individual, și/sau în grup);
  2. b) activități educaționale, atât cele organizate și/sau găzduite în spațiile interioare al muzeului (săli de expoziții; sala de programe educaționale, și altele asemenea), cât și cele programate anterior să fie organizate și/sau găzduite în spațiile altor locații instituționale din municipiul Baia Mare și/sau județul Maramureș;
  3. c) orice alte evenimente și activități cu participarea nemijlocită a publicului, indiferent de spațiul de desfășurare preconizat (fie el închis, sau deschis), și care implică în vreun fel sau altul participarea muzeului nostru. 

Această decizie de suspendare temporară pe perioada 12-31 martie a.c. – dar cu posibilitatea prelungirii sale ulterioare, funcție de evoluția problematicii contagiunii virale în țară și în arealele municipal și județean – reprezintă punerea în acord a regulilor de funcționare publică a muzeului nostru, cu măsurile legislative și normative dispuse de autoritățile în drept, în vederea stopării riscurilor de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 / COVID-19, după cum urmează:

  1. a) Hotărârea nr. 7/11.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență din cadrul Guvernului României, privind aprobarea Hotărârii nr. 9/10.03.2020 a Grupului de suport tehnico–științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României (cf. art. 5):

„(…) art. 5. (…) sistarea activităților cu public pentru muzee, până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire. (…)”

  1. b) Adresa Cabinetului Ministru sub nr. 1775/10 martie a.c. a Ministrului Culturii privind măsurile de siguranță în contextul riscului de răspândire a infecției cu noul coronavirus, și a prevederilor Hotărârii nr.7/07.03.2020 a Grupului de suport tehnico–științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, prin care s-a luat decizia ca: 

„(…) în perioada 10 martie – 22 martie 2020 să se suspende toate activitățile și evenimentele cu public la nivelul fiecărei instituții. (…)”

  1. c) Comunicatul Instituției Prefectului –Județul Maramureș postat în 10.03.2020, orele 13:15 (vezi: https://www.facebook.com/prefecturamaramures/posts/2918826981489710) pe rețeaua de socializare Facebook:

Se interzice, până la data de 31 martie a.c, organizarea târgurilor și expozițiilor în județul Maramureș

În contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus – COVID19 și adoptarea măsurilor de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul țării noastre, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întrunit în ședință extraordinară și a decis interzicerea organizării și desfășurării târgurilor și expozițiilor de orice natură, până la data de 31 martie a.c., în județul Maramureș [sublinierea noastră]. (…)”

Starea de sănătate și siguranța vizitatorilor noștri, ale personalului muzeului și cele ale comunității ca întreg, precum și asigurarea calității optimale pentru stările de conservare și de sănătate ale patrimoniului muzeal pe care îl tezaurizăm – reprezintă priorități majore ale muzeului noastru. Pentru a elimina riscurile și vulnerabilitățile generate de răspândirea COVID-19, și urmând măsurile luate de autorități pe plan național și internațional, instituția muzeală va fi așadar închisă accesului publicului – deocamdată cel puțin în intervalul 12-31 martie anul curent.

Activitatea personalului va continua conform programului obișnuit de lucru. Urmărim reconfigurări parțiale și (deocamdată) temporare ale unor priorități de obiective și sarcini, în sensul sporirii timpului și mijloacelor de muncă alocate unor activități individuale de cercetare–documentare, respectiv în sfera operațiunilor specifice reevaluării patrimoniului muzeal deținut. Funcție de evoluția pe termen scurt și mediu a situației contagiunii virale (extensie sau contracție), aceste măsuri vor putea fi prelungite și, eventual, extinse în viitor.

Anunțăm public că, cel puțin deocamdată, menținem pe mai departe activ și funcțional planul expozițional pe anul 2020: echipele curatoriale își continuă activitățile planificate în elaborarea/organizarea expozițiilor propuse, iar dacă contextul viitor o va cere, PRECONIZĂM PREZENTAREA ONLINEÎN ABSENȚA PUBLICULUI – A NOILOR EXPOZIȚII în modalități tehnice și formate pe care suntem pe cale să le elaborăm, și care vor fi comunicate public în timp util, la vremea potrivită.

Pe mai departe, în această perioadă publicul va putea urmări online prezența publică a instituției noastre în mediul virtual, acolo unde Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» va continua să comunice – cu Dumneavoastră – Publicul ! – utilizând următoarele adrese:

  1. a) pagina web: https://www.muzartbm.ro/ ;
  2. b) pagina blog: http://muzeuldeartabaiamare.wordpress.com;
  3. c) rețeaua de socializare facebook: https://www.facebook.com/MJACABM/ ;
  4. d) rețeaua youtube: https://www.youtube.com/user/MuzeulDeArtaBM?reload=9 ;

Informaţii viitoare privind evoluția evenimentelor și asupra problematicii activităților noastre directe cu publicul vor fi transmise în timp util, în funcție de deciziile autorităților competente, ale forurilor superioare și organismelor de specialitate. 

dr. Tiberiu ALEXA,                                                   dr. Ioan Angel NEGREAN,

        Director,                          Coordonator Compartiment Programe,

Marketing şi Produse Muzeale

This entry was posted in Noutăţi and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.