Proces Verbal – selecţie dosare concurs supraveghetor

Proces Verbal

La etapa de selecţie a dosarelor de înscriere

în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului vacant de supraveghetor

 

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 16/09.11.2015, s-a întrunit în data de 02.12.2015, ora 800, pentru selectarea dosarelor depuse în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului vacant de supraveghetor.

Cu această ocazie, Comisia a constatat faptul că a fost depusă o singură cerere şi dosar de înscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de supraveghetor, după cum urmează:

  1. Gherman Florian, cererea 649/25.11.2015;

În urma analizei dosarului de concurs, Comisia de concurs comunică următoarul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Numărul cererii de înscriere  la concurs Rezultatul selecţiei dosarelor Obs.
1. Gherman Florian cererea nr. 649/25.11.2015 ADMIS

Următoarele probe ale concursului se vor desfăşura la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr. 8, conform calendarului comunicat în anunţul nr. 611/11.11.2015.

Baia Mare,

La 02.12.2015

This entry was posted in Concursuri posturi vacante. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.