Rezultat examen promovare referent așezământ cultural S IA

Rezultatul

examenului organizat pentru promovarea pe funcţia de

referent așezământ cultural S IA

13.11.2018

 

Candidat: Chiș Mariana

 

Criteriul 1

Criteriul 2 Criteriul 3

Criteriul 4

Total punctaj proba scrisă
din 40 pct. din 20 pct. din 20 pct. din 20 pct. din 100 pct.

Examinator 1

40 19 19 17 95

Examinator 2

38 19 18 18 93

Examinator 3

38 18 17 15 88
Media generală 92,00

Prezentul rezultat se afişează la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» şi pe site-ul web www.muzartbm.ro, azi, 13.11.2018 ora 13:50.

Conform reglementărilor legislative în vigoare, contestaţiile se pot depune până la data de 14.11.2018, ora 13:50, la secretariatul instituţiei.

Soluţionarea contestaţiilor de către Comisia de contestaţii şi afişarea rezultatelor se vor realiza până cel târziu la data de 15.11.2018, ora 13:50.

Baia Mare,

La 13.11.2018

This entry was posted in Promovări. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.