Rezultat proba scrisă – gestionar custode M IA

Rezultatul probei scrise

a examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de gestionar custode M IA

în data de 21.01.2019

 

În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de examen anunță rezultatele probei scrise a examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de gestionar custode M IA:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obținut la proba scrisă Rezultatul probei scrise Obs.
1. Gherman Florian 82,67 ADMIS

Conform art. 31 din HG nr. 286/2011 candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la proba scrisă pot formula contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, respectiv până la data de 23.01.2019, ora 12:00, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Soluţionarea contestaţiilor de către Comisia de contestaţii şi afişarea rezultatelor se vor realiza vineri, 25.01.2019, până cel târziu la ora 14:00.

Proba interviu va avea loc în data de 28.01.2019, ora 10:00, la sediul Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» din Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 8.

Prezentul rezultat se afişează la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» şi pe site-ul web www.muzartbm.ro, azi, 22.01.2019, ora 12:00.

 

Baia Mare,

La 22.01.2019

This entry was posted in Concursuri posturi vacante. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.